Nacontrole

De nacontrole is de laatste controle op de praktijk, ongeveer 6 weken na je bevalling. We plannen die afspraak het liefst in, bij diegene die je bevalling heeft begeleid.

Tijdens de nacontrole zullen we je ervaring van het zwanger zijn, de bevalling en je kraamtijd bespreken. We bespreken ook je laatste vragen en/of klachten.

Tevens kunnen we je bloeddruk controleren en zonodig je ijzergehalte (Hb) laten bepalen. Uiteraard kunnen we het ook over anticonceptie hebben en je hierover informeren.