Medische echo's

Vroege echo

In sommige gevallen kan er al vroeg in de zwangerschap (6-8 weken) een extra echo worden gemaakt. Dit kan als er bijvoorbeeld sprake is van:

• Veel ongerustheid

• Twijfel over de zwangerschapsduur

• Bloedverlies

• Verdenking buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Soms is het van belang om deze echo inwendig te maken, om zo een beter beeld te kunnen krijgen. Om je zwangerschap goed in beeld te brengen, kan het bij de eerste echo’s helpen om met een gevulde blaas te komen.

Termijnecho 

Rond de 10-12 weken van je zwangerschap kun je een termijnecho krijgen, om te bepalen hoe lang je precies zwanger bent. Bij deze echo wordt de uitgerekende datum bepaald. Soms is het van belang om deze echo inwendig te maken, om zo een beter beeld te kunnen krijgen. Om je zwangerschap goed in beeld te brengen, kan het bij de eerste echo’s helpen om met een gevulde blaas te komen.

13 weken echo

Vanaf 1-9-2021 kun je kiezen voor de ETSEO. Dit is een medische echo, welke nog in onderzoekssetting gedaan wordt. Er wordt rond 13 weken gekeken of het kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Ernstige afwijkingen kunnen mogelijk al vroeg in de zwangerschap ontdekt worden.

Lees hierover meer op de onderstaande websites:

https://www.pns.nl/13-wekenecho

https://13wekenecho.org/

Een filmpje met uitleg vind je hier:

https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho

20 weken echo

Bij de 20 weken echo wordt een uitgebreide medische echo verricht. Er wordt  naar de organen gekeken en naar eventuele aanwezigheid van een open ruggetje of open schedeltje. Ook wordt gekeken of je kindje normaal groeit, er voldoende vruchtwater is en of de placenta op de juiste plek ligt.

Indien er iets afwijkends voorkomt, moet je er rekening mee houden dat er wellicht na een aantal weken opnieuw een echo verricht moet worden. In sommige gevallen wordt er vervolgonderzoek aangeboden, in bijvoorbeeld het ziekenhuis.

Lees hierover meer op de onderstaande website:

https://www.pns.nl/20-wekenecho

Een filmpje met uitleg vind je hier:

https://www.pns.nl/13-wekenecho/video-13-wekenecho-20-wekenecho

Groeiecho

Als er twijfel ontstaat over de groei van je kindje, kan het advies zijn om een extra echo te laten verrichten om de groei te beoordelen. Dit kan ook het advies zijn als je eerste kindje veel groter of kleiner is geweest dan gemiddeld. Groeiecho’s vinden meestal plaats rond 28-30 weken en 34-36 weken.

Liggingsecho

Rond 35-36 weken van je zwangerschap wordt een liggingsecho aangeboden. Hierbij checken we of het hoofdje naar beneden ligt of er sprake is van een stuit- of dwarsligging.

Pretecho

Indien je het leuk vindt om samen met je partner, of anderen, naar je kindje te kijken kan dit met een pretecho. Dit is een echo zonder medische indicatie. Je kunt hier 3d en 4d beelden laten maken. Deze echo’s worden niet vergoed.