NIPT

NIPT staat voor Non Invasieve Prenatale Test. Deze test onderzoekt of er sprake is van een chromosoomafwijkingen bij jullie kindje zoals: het downsyndroom, het patausyndroom of het edwardssyndroom. Tevens kan je er wel of niet voor kiezen nevenbevindingen te laten onderzoeken (andere chromosoomafwijkingen bij moeder of kind, die variëren van mild tot zeer ernstig).

De NIPT biedt echter geen 100% zekerheid. Indien de uitslag niet afwijkend is, dan is de kans erg klein dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Vervolgonderzoek is dan niet nodig. Indien de uitslag wel afwijkend is, dan is de kans aanwezig dat de baby een chromosoomafwijking heeft. Om deze diagnose vast te stellen dien je een vruchtwaterpunctie of vlokkentest te laten verrichten.

De NIPT kan vanaf 11 weken van je zwangerschap ingezet worden, door een bloedonderzoek bij de zwangere. De kosten zijn € 175,00. Deze worden (indien je geen medische indicatie hebt) niet vergoed. De uitslag zal binnen ongeveer 10 werkdagen bekend zijn.

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van wetenschappelijke studies. Je kunt dus alleen de NIPT krijgen als je ook deelneemt aan de studie. Je zult hiervoor een toestemmingsformulier ondertekenen. Op onderstaande website vind je hier meer informatie over.

http://www.meerovernipt.nl/content/meedoen-aan-de-studies

Onderstaande websites geven verdere aanvullende informatie.

https://www.pns.nl/nipt

http://www.meerovernipt.nl

Onderstaande link verwijst naar een filmpje waarin de NIPT uitgebreid wordt toegelicht:

https://www.pns.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom/video-nipt