Echo & onderzoek

 

Tijdens je zwangerschap krijg je een aantal echo’s aangeboden. Met echo’s kun je veel dingen vastleggen en zien, maar je moet er rekening mee houden dat dit nooit 100% garantie geeft. Echo’s worden veelal gemaakt door Verloskundig Echocentrum Alkmaar. Voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: 06-24607515. Indien je liever naar een ander echobureau gaat, is dat natuurlijk geen probleem!

Echo's

Vroege echo

In sommige gevallen kan er al vroeg in de zwangerschap (6-8 weken) een extra echo worden gemaakt. Dit kan als er bijvoorbeeld sprake is van:

• Veel ongerustheid

• Twijfel over de zwangerschapsduur

• Bloedverlies

• Verdenking buitenbaarmoederlijke zwangerschap

Soms is het van belang om deze echo inwendig te maken, om zo een beter beeld te kunnen krijgen. Om je zwangerschap goed in beeld te brengen, kan het bij de eerste echo’s helpen om met een gevulde blaas te komen.

Termijnecho 

Rond de 10-12 weken van je zwangerschap kun je een termijnecho krijgen, om te bepalen hoe lang je precies zwanger bent. Bij deze echo wordt de uitgerekende datum bepaald. Soms is het van belang om deze echo inwendig te maken, om zo een beter beeld te kunnen krijgen. Om je zwangerschap goed in beeld te brengen, kan het bij de eerste echo’s helpen om met een gevulde blaas te komen.

 20 weken echo

Bij de 20 weken echo wordt een uitgebreide medische echo verricht. Er wordt  naar de organen gekeken en naar eventuele aanwezigheid van een open ruggetje of open schedeltje. Ook wordt gekeken of je kindje normaal groeit, er voldoende vruchtwater is en of de placenta op de juiste plek ligt.

Indien er iets afwijkends voorkomt, moet je er rekening mee houden dat er wellicht na een aantal weken opnieuw een echo verricht moet worden. In sommige gevallen wordt er vervolgonderzoek aangeboden, in bijvoorbeeld het ziekenhuis.
Lees hierover meer op onderstaande website.

https://onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/hoe-gaat-de-20-wekenecho

Groeiecho

Als er twijfel ontstaat over de groei van je kindje, kan het advies zijn om een extra echo te laten verrichten om de groei te beoordelen. Dit kan ook het advies zijn als je eerste kindje veel groter of kleiner is geweest dan gemiddeld. Groeiecho’s vinden meestal plaats rond 28-30 weken en 34-36 weken.

Liggingsecho

Rond 35-36 weken van je zwangerschap wordt een liggingsecho aangeboden. Hierbij checken we of het hoofdje naar beneden ligt of er sprake is van een stuit- of dwarsligging.

Pretecho

Indien je het leuk vindt om samen met je partner, of anderen, naar je kindje te kijken kan dit met een pretecho. Dit is een echo zonder medische indicatie. Je kunt hier 3d en 4d beelden laten maken. Deze echo’s worden niet vergoed. 

Combinatietest

Bij je eerste afspraak zullen wij deze test met je bespreken. Deze test onderzoekt of er een verhoogde kans is dat je kindje het downsyndroom, het patausyndroom of het edwardssyndroom heeft. Indien je geen medisch risico hebt, moet je de test zelf betalen. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €165,00. Je kunt bij je verzekering nagaan of je hiervoor aanvullend bent verzekerd en de test voor jou wel vergoed wordt.

Voor deze test zijn twee onderzoeken nodig. Een bloedonderzoek, naar twee hormonen in jouw bloed (tussen 9-14 weken) en een echo waarin de dikte van de nekplooi van je kindje wordt gemeten (tussen 11-14 weken). Deze onderzoeken brengen geen risico’s met zich mee voor jou of je kindje.

De uitslag van jouw bloed en de nekplooimeting, in combinatie met jouw leeftijd en zwangerschapsduur, geven je een kansberekening. Het onderzoek geeft dus geen zekerheid, maar je krijgt alleen een kansberekening op een kindje met het down- patau- of edwardssyndroom.

Bij een verhoogde kans kun je kiezen voor vervolgonderzoek om meer zekerheid te krijgen. Dit kan een NIPT zijn, een vlokkentest, of vruchtwaterpunctie.
Lees hierover meer op onderstaande website.

http://deverloskundige.nl/combinatietest

NIPT

NIPT staat voor Non Invasieve Prenatale Test. Deze test onderzoekt of er sprake is van een chromosoomafwijkingen bij jullie kindje zoals: het downsyndroom, het patausyndroom of het edwardssyndroom. Tevens kan je er wel of niet voor kiezen nevenbevindingen te laten onderzoeken (andere chromosoomafwijkingen bij moeder of kind, die variëren van mild tot zeer ernstig).

De NIPT biedt echter geen 100% zekerheid. Indien de uitslag niet afwijkend is, dan is de kans erg klein dat er toch sprake is van een chromosoomafwijking. Vervolgonderzoek is dan niet nodig. Indien de uitslag wel afwijkend is, dan is de kans aanwezig dat de baby een chromosoomafwijking heeft. Om deze diagnose vast te stellen dien je een vruchtwaterpunctie of vlokkentest te laten verrichten.

De NIPT kan vanaf 11 weken van je zwangerschap ingezet worden, door een bloedonderzoek bij de zwangere. De kosten zijn € 175,00. Deze worden (indien je geen medische indicatie hebt) niet vergoed. De uitslag zal binnen ongeveer 10 werkdagen bekend zijn.

De NIPT wordt in Nederland alleen aangeboden in het kader van wetenschappelijke studies. Je kunt dus alleen de NIPT krijgen als je ook deelneemt aan de studie. Je zult hiervoor een toestemmingsformulier ondertekenen. Op onderstaande website vind je hier meer informatie over.

http://www.meerovernipt.nl/content/meedoen-aan-de-studies

Onderstaande websites geven verdere aanvullende informatie.

http://www.meerovernipt.nl

https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Onderstaande link verwijst naar een filmpje waarin de NIPT uitgebreid wordt toegelicht:

https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/screening-op-down-edwards-en-patausyndroom

Vruchtwaterpunctie

Rond 15-16 weken van je zwangerschap kan de vruchtwaterpunctie plaatsvinden.

Deze test wordt alleen vergoed als er sprake is van een medisch risico. Bij de vruchtwaterpunctie wordt met een naald, via je buikwand, wat vruchtwater opgezogen. Het prikken is eventjes pijnlijk, het opzuigen niet. Er wordt ongeveer 15-20ml vruchtwater afgenomen, wat snel weer door je lichaam wordt aangemaakt. Na de ingreep kun je enige dagen wat last hebben van buikpijn. Het advies is dan rustig aan te doen.

De uitslag is na ongeveer 3 weken bekend. Soms is de uitslag onbetrouwbaar, omdat er te weinig vruchtwater is opgezogen. Indien dit het geval is, kun je kiezen voor een nieuwe poging.

De vruchtwaterpunctie is in principe de meeste betrouwbare test om een diagnose te stellen. Bij een vruchtwaterpunctie bestaat er een verhoogde kans op een miskraam. 1 op de 300 vrouwen die een vruchtwaterpunctie laten verrichten krijgt een miskraam. Een ander nadeel is dat de test later dan de vlokkentest in de zwangerschap plaatsvindt. Soms heb je je kindje al voelen bewegen voordat je de uitslag hebt. Ook duurt het langer voordat je de uitslag krijgt dan bij de vlokkentest. 

Vlokkentest

Rond 11-14 weken van je zwangerschap kan de vlokkentest plaatsvinden. Deze test wordt alleen vergoed als er sprake is van een medisch risico. Bij deze test wordt via je buik (met een naald) of via je vagina (met een tangetje/slangetje) een heel klein stukje weefsel (vlokje) van de placenta weggenomen. Je wordt niet verdoofd, het prikken is eventjes pijnlijk. Het advies is rustig aan te doen na de ingreep.

De uitslag is meestal binnen 2 weken bekend. Soms is de uitslag onbetrouwbaar, omdat er te weinig weefsel is afgenomen. Indien dit het geval is, wordt aangeraden een vruchtwaterpunctie te laten verrichten.

De betrouwbaarheid van de vlokkentest is iets minder groot dan de vruchtwaterpunctie.

1 op de 200 vrouwen die een vlokkentest laten verrichten krijgt een miskraam. 

Bloedonderzoek in de zwangerschap

In de zwangerschap vindt er bij iedere zwangere bloedonderzoek plaats, onder andere voor controle van de bloedgroep, ijzergehalte, suiker en bepaalde infectieziektes. Bij de eerste controle krijg je een formulier mee om het bloed af te laten nemen bij een Starlett prikpunt, dit hoeft niet op afspraak, wel graag legitimatie en verzekeringsbewijs mee. Voor locaties en openingstijden zie  http://www.starlet-dc.nl/locaties

Meer over het bloedonderzoek zelf, kun je nalezen op: Zwanger & bloedonderzoek.

Echocentrum

 

Tijdens je zwangerschap krijg je een aantal echo’s aangeboden. Met echo’s kun je veel dingen vastleggen en zien, maar je moet er rekening mee houden dat dit nooit 100% garantie geeft. Echo’s worden veelal gemaakt door Verloskundig Echocentrum Alkmaar. Voor het maken van een afspraak kun je bellen naar: 06-24607515. Indien je liever naar een ander echobureau gaat, is dat natuurlijk geen probleem!